Trochę historii ....

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii powstała i działa w myśl dekretu z dnia 17 kwietnia 1946 r. o  bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi.

Biblioteka została założona w1947r.,co udokumentowane jest zapisem w księdze inwentarzowej nr 1.

Lokal biblioteczny mieścił się wtedy w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Ks. Zygmunta  Sajny  16. Była to jedna izba ,o powierzchni 18 m².  

Założycielką biblioteki i pierwszą kierowniczką była nauczycielka - Łucja Morawińska.

Początkowo księgozbiór powstawał z darów czytelników. Do 1951 r. korzystanie z biblioteki było odpłatne i wynosiło 1zł.50gr.  miesięcznie, pobierano również kaucję w wysokości 9 zł.

Biblioteka była udostępniana czytelnikom 3 razy w tygodniu, po 4 godziny dziennie. Czytelnicy korzystali z zeszytowych  katalogów alfabetycznych ,a książki podawała bibliotekarka, gdyż księgozbiór ułożony był według numerów i nie było wolnego dostępu do półek.

Do 1954 roku prowadzono trzy punkty biblioteczne  we wsiach : Czersk, Brzumin i Cendrowice.

Do 1950 r. biblioteka należała do  powiatu grójeckiego, a od połowy 1951r. do 1974r. podlegała merytorycznie Bibliotece Powiatowej  w Piasecznie, która zaopatrywała placówkę w książki.

W 1957 roku biblioteka otrzymała lokal jednoizbowy o powierzchni 25 m² w Ratuszu Miejskim. Następnie, w 1963 r. uzyskała w tym samym budynku dalsze dwa pomieszczenia. Łączna powierzchnia trzech izb wynosiła 47 m².

Dzięki większej powierzchni wprowadzono wolny dostęp do półek i uruchomiono kącik czytelniczy z 10 miejscami. Czytelnicy mogli korzystać z prasy (30 tytułów) oraz księgozbioru podręcznego.

W latach 1956-1980  biblioteka zatrudniała dwóch pracowników na półtora etatu.

Funkcję kierownika w latach 1950-1967 pełniła Maria Motyl. Od 1967 roku funkcję tę objęła Gabriela Wągrodzka i pełniła ją do 2002 r. 

W związku ze zmianą struktury administracyjnej kraju, od 1975 r. Miejska Biblioteka Publiczna zaczęła  działać jako Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Góra Kalwaria, a dotychczasowy kierownik pełnił funkcje dyrektora i miał pod swoim nadzorem trzy filie biblioteczne we wsiach : Czersk, Kąty i Sobików. Filie posiadały ogółem 23 punkty biblioteczne.

Opiekę merytoryczną sprawuje od tamtej pory  Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy.

Od maja 1995 r.  biblioteka  zaczęła funkcjonować w strukturach Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii, co było powodem zmiany funkcji dyrektora ponownie na kierownika.

W lipcu 1997 r. rozpoczęło się przenoszenie zbiorów bibliotecznych do nowego lokalu przy ul. Pijarskiej 40. Uroczyste otwarcie  nowej siedziby nastąpiło   17.11.1997r.

W 2002 roku miała miejsce likwidacja filii w Sobikowie.

Obecnie funkcjonują filie w Kątach i w Czersku (od 2006 r. w nowym lokalu).

W lipcu 2006 roku rozpoczął się proces komputeryzacji biblioteki, zainstalowany został program biblioteczny MAK 4.3a.

Od stycznia 2010 roku ,po rozdzieleniu z Ośrodkiem Kultury, biblioteka zaczęła samodzielnie funkcjonować jako Gminna Biblioteka Publiczna.

W tym czasie  obowiązki dyrektora pełniła Katarzyna Haman, która od 2003 roku była kierownikiem placówki.

Od 01.06.2015r. dyrektorem Gminnej Biblioteki Publicznej  jest Renata Zagożdżon.

Nasza biblioteka oferuje użytkownikom możliwość korzystania z księgozbioru liczącego ponad 50 tysięcy woluminów (ogółem w trzech placówkach). Księgozbiór uzupełniany jest  raz w miesiącu, przeciętnie o ok.130 nowości wydawniczych (ogółem w trzech placówkach).

Gmina corocznie przeznacza około 30 tysięcy zł. na  zakup książek. Oprócz tego na ten cel otrzymujemy dotację z MKiDN- w tym roku jest to kwota 4000 zł.

Czytelnicy mogą bezpłatnie korzystać z dostępu do Internetu dzięki czterem stanowiskom komputerowym.

Biblioteka oferuje także dostęp do czasopism (prasa codzienna, lokalna, specjalistyczna), które można wypożyczać również na zewnątrz.

Dziennie z zasobów placówki korzysta średnio 60 czytelników.